Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen „obchodní podmínky“) Provozovatelem internetového obchodu www.eseno.cz je E-Seno, Nádražní 272, 253 01 Hostivice, IČ 46651641 (dále jen prodávající). Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývajících z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, jejíž předmětem je prodej zboží v internetovém obchodě prodávajícího. Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ale nakupuje zboží za jiným účelem než pro podnikání s tímto zbožím. Objednávka je elektronický formulář odeslaný kupujícím prostřednictvím internetového obchodu obsahující informace o kupujícím, prodávajícím, seznam objednaného zboží z nabídky internetového obchodu a celkovou kupní cenu. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Vyplněním a odesláním objednávky provedené prostřednictvím internetového obchodu kupující stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a objednávka se stává závaznou. Objednávka je platná pouze při dodržení podmínky, že údaje uvedené kupujícím do objednávky jsou platné a pravdivé. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu sjednanou v kupní smlouvě sestávající z ceny zboží a ceny doručení – náklady na doručení zboží, pokud jsou kupujícímu účtovány. Cenu doručení a dodací podmínky si kupující volí při vyplňování objednávky. Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Kupující prohlašuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil před vyplněním objednávky a že s nimi souhlasí. Odesláním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou v aktuálním znění.

Dne 9.1.2017